HomeMap EnglishRussian

      Ազգային անվտանգության խորհուրդը գործում է ՀՀ Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան, որի գործունեությունը կանոնակարգվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, Ազգային անվտանգության խորհրդի կանոնադրությամբ, ՀՀ օրենքներով և ՀՀ Նախագահի իրավական ակտերով: Ազգային անվտանգության խորհրդի գործունեությունն ուղղված է ազգային անվտանգության ապահովման ոլորտին վերաբերող հարցերի քննարկմանը և որոշումների ընդունմանը: Ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահը ՀՀ Նախագահն է:
 21.05.2018
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարություն
 21.05.2018
Ներքին անվտանգության վարչություն
 21.05.2018
Արտաքին անվտանգության վարչություն
 21.05.2018
Ռազմավարական գնահատման և տեղեկատվական քաղաքականության վարչություն
ամբողջությամբ >>